Enceintes EAW

> Sonorisation > Enceintes APG, NEXO & EAW > Enceintes EAW
vignette-SMS3W-eawSMS3W OU SMS4W BLANCHE / EAW
SMS3W - Enceinte ligne 100 V blanche SMS4W- Enceinte ligne 100 V ou 8 Ω blanche

Voir le produit